Opdrachtgevers

Het zoeken naar de juiste match

Vind u het lastig om bepaalde gespecialiseerde, vaste of tijdelijke functies te vervullen? Dat is heel begrijpelijk daar het vinden en herkennen van juist talent alswel de match met de cultuur lastig is. ETM interim consultancy is bekend met de uitzendwereld en de mensen die zich daarin bewegen en kan u dan ook goed helpen bij het vinden van de juiste persoon. Wij vinden zowel techniek als de persoon in het geheel belangrijk en zijn van mening dat zowel opdrachtgever als medewerker goed in hun vel moeten zitten bij een eventuele samenwerking. Wij kijken dan ook goed naar de cultuur waarin de kandidaat terecht zal gaan komen en maken een match op basis van kennis, ervaring én persoonlijkheid.

Verschillende soorten dienstverbanden

ETM interim consultancy biedt de mogelijkheid om verschillende soorten dienstverbanden aan te gaan naar de wens van de werkgever en de kandidaat. Wij hanteren de volgende mogelijkheden:

Bemiddeling freelance

Wij plaatsen freelance vacatures op de eigen website en LinkedIn. In geval een freelancer geïnteresseerd is in een vacature kan deze meteen reageren via de website. Wij nemen vervolgens contact op met de freelancer om de opdracht te bespreken,het CV te bekijken in hoeverre deze aansluit bij de opdracht en om te kijken of de persoon match op de opdracht in het algemeen.

Deta-vast

Wij gaan op zoek naar een kandidaat voor een vaste vacature. Wanneer gevonden zal de kanditaat een vooraf gekozen periode werkzaam zijn via ETM interim consultancy en na deze periode in dienst treden bij de werkgever bij wederzijds goedvinden. Zo kan een solide indruk gekregen worden van de potentiële nieuwe werknemer en wordt het risco om achteraf een mismatch te ondervinden verminderd. De inhuurperiode is flexibel en kan in overleg met ETM interim consultancy worden afgesproken. In geval van eerder overnemen zal een kleine vergoeding worden gevraagd. Deze wordt van te voren afgesproken om mistanden te voorkomen

Detachering op project-basis (Freelance of payrolling)

De kandidaat zal uitsluitend gedurende het project in dienst zijn van ETM interim consultancy en na beëindiging van het project zal het project-contract met de kandidaat worden beëindigd. De werkgever betaalt gedurende de inhuur een vooraf afgesproken uurtarief of huurt de kandidaat in via payrolling. De kandidaat zal dan aan de slag gaan bij de werkgever via onze backoffice partner Yaper.

Vast dienstverband middels Werving & Selectie

Het is ook mogelijk een geschikte kandidaat per direct in vast dienstverband te nemen wanneer deze is gevonden door ETM interim consultancy.  Alle voorbereiding, screening en voorgesprekken met de kandidaat zullen door ETM interim consultancy worden gedaan en betaald zodat de werkgever compleet ontzorgd wordt!  Uiteraard hanteren we een no cure - no pay constructie en zal er nooit betaald worden voor iets wat niet aan de verwachting voldoet!

Bent u geïnteresseerd naar één van deze mogelijkheden, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij zullen u dan terugbellen en eventueel een afspraak inplannen voor een orïenterend gesprek.