Projectdirecteur MIRT verkenning Sloterdijk voor gemeente Amsterdam 32-36u

Plaatsingsdatum:

14-11-2023 20:30:19

Opdrachtgever:

Gemeente Amsterdam

Sluitingsdatum:

27-11-2023

Locatie:

Amsterdam

Startdatum:

11-12-2023

Duur van de opdracht:

Tot 1 jaar na startdatum

Contractvorm:

Freelance

Tarief/Salarisindicatie:

In overleg

Functieomschrijving:

Als projectdirecteur ben je een van de project/programmadirecteuren van de directie Bijzondere Projecten (BP). De directie Bijzondere Projecten is een nieuwe directie die per 1 januari 2022 is gestart en voortkomt uit de voormalige directie Metro en Tram. Bijzondere Projecten is een uitvoeringsorganisatie en voert in opdracht van de stad en de regio complexe en risicovolle projecten uit. BP richt zich op de opgave (en het werkend krijgen van het resultaat), de omgeving en de uitvoering en heeft daarbij een transparante en slagvaardige werkwijze. De organisatie bestaat uit een directieteam (AD en CFO/hoofd middelen), een brede staf ter ondersteuning van de directie en de programma’s/projecten.

Momenteel zijn programma’s/projecten in portefeuille op het gebied van Openbaar Vervoer, de Energietransitie en op gebied van Tunnels. Concreet betreft het op dit moment:

- Realisatie tramverbinding naar Uithoorn (verlenging Amsteltram);

- MIRT verkenning OV verbinding Amsterdam naar Haarlemmermeer;

- MIRT verkenning OV verbinding Sloterdijk naar Amsterdam Centrum;

- Programma Energie voor de Stad gericht op de energietransitie;

- Realisatie Verkeerscentrale Amsterdam (wegtunnels);

- Renovatie Michiel de Ruijtertunnel;

- Groot Onderhoud IJtunnelDe MIRT verkenning wordt in opdracht van het Rijk, de Vervoerregio en de gemeente uitgevoerd en door de directie Bijzondere Projecten van de gemeente Amsterdam gerealiseerd.

De projectdirecteur is verantwoordelijk voor de realisatie van de MIRT-verkenning OV-verbinding Sloterdijk – Amsterdam Centrum leidend tot één gedragen voorkeursalternatief voor het OV-systeem aan de noordwestkant van Amsterdam.

Als projectdirecteur ben je verantwoordelijk voor het eindresultaat en geef je leiding aan het projectteam bestaande uit IPM rolhouders. Je legt intern verantwoording af aan de algemeen directeur en je rapporteert extern over de voortgang van de opdracht aan de gezamenlijke opdrachtgevers.


Werkzaamheden

 • Richt de projectorganisatie (bestaande uit IPM rollen) in, stuurt deze aan en past de samenstelling daarvan zo nodig aan;
 • Zorgt met het projectteam voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de MIRT-verkenning en rapporteert daarover naar de opdrachtgever (extern) en de Algemeen Directeur van de directie Bijzondere Projecten (Intern)
 • Treedt op als opdrachtgever naar externe partijen voor het (laten) uitvoeren van onderzoeken en studies voor zover die nodig zijn voor de verkenningsfase;
 • Bereidt in samenwerking met de (gedelegeerd) ambtelijk opdrachtgever de besluitvorming in het opdrachtgevers- en bestuurlijk overleg voor;
 • Is de interne en externe gesprekspartner/vertegenwoordiger en boegbeeld van het project.


Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam.

De opdrachtgever(s)
De MIRT verkenning wordt in opdracht van het Rijk, de Vervoerregio en de gemeente uitgevoerd en door de directie Bijzondere Projecten van de gemeente Amsterdam gerealiseerd. BP is een organisatie in oprichting en ontwikkeling. De opgave van de organisatie is daarmee tweeledig. Enerzijds projecten/programma’s succesvol realiseren (waar de MIRT verkenning er één van is) en anderzijds het doorontwikkelen van BP als uitvoeringsorganisatie. In dat kader lever je samen met je collega projectdirecteuren een bijdrage aan het uitdragen van het gedachtengoed, kennis en ervaring die ten grondslag liggen aan het slagvaardig en resultaatgericht werken.

Harde eisen:
 • Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 • Je bent in het bezit van een erkende wo / hbo diploma in de richting planologie, bestuurskunde, civiele techniek of vergelijkbaar.
 • Je hebt minimaal 7 jaar aantoonbaar relevante werkervaring als leidinggevende manager met complexe projecten op gebied van infrastructuur en (openbaar) vervoer, in een stedelijke omgeving.
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met werken binnen een overheidsorganisatie, moet blijken uit het CV.
Wensen:
 • Je hebt kennis en ervaring met de wijze van samenwerking tussen gemeente en Vervoerregio.
 • Je hebt  ruime ervaring met politiek- / bestuurlijke besluitvormingsprocessen (zoals bijvoorbeeld met MIRT-verkenningen of vergelijkbare studieprojecten).
Persoonlijke competenties:
 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Integriteit
 • Zelfontwikkeling
 • Stressbestendig
Direct reageren
Vacature delen