Projectleider Tijdelijk Wonen Valkenhorst voor gemeente Katwijk 20u

Plaatsingsdatum:

14-11-2023 20:43:42

Opdrachtgever:

Gemeente Katwijk

Sluitingsdatum:

22-11-2023

Locatie:

Katwijk

Startdatum:

15-12-2023

Duur van de opdracht:

Tot 4-12-2024 met optie op verlenging tot max 2x 12 maanden

Contractvorm:

Freelance

Tarief/Salarisindicatie:

In overleg

Functieomschrijving:

Als projectleider ben jij de drijvende kracht achter de planvorming en realisatie van de tijdelijke woningen in Valkenhorst. De eerste tijdelijke woningen zijn voorzien in het gebied Mient Kooltuin, waar de gemeente Katwijk, COA, RVB en Dunavie een intensieve samenwerking aangaan om de tijdelijke woningbouw op korte termijn te realiseren. Je zit met meerdere partijen, waaronder RVB als grondeigenaar aan tafel om kansen en mogelijkheden te onderzoeken voor de tijdelijke woningen. Je doorziet de samenhang en complexiteit met het naastgelegen AZC waarmee de eerste 36 tijdelijke woningen een relatie hebben door het tijdelijk huisvesten van statushouders uit het AZC in een deel van de tijdelijke woningen.
 

Dit doe je niet alleen. Je maakt deel uit van een dynamisch team waarin allerlei disciplines samen komen en waarmee je gezamenlijk de ontwikkeling van de tijdelijke woningen richting geeft.  Je werkt hierin nauw samen met de Gebiedsmanager van de Mient Kooltuin, die tevens jouw inhoudelijk opdrachtgever is.

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

 • Het voorbereiden van Tijdelijke Woningbouwprojecten, het voeren van onderhandelingen daarover met meerdere overheids- en marktpartijen, het begeleiden daarvan en het (laten) opstellen van meerdere overeenkomsten daarover, en het opstellen van beslisdocumenten voor (bestuurlijke) besluitvorming.
 • Het zorgen voor de ruimtelijke inpassing en de ruimtelijke procedures die samenhangen met de tijdelijke woningbouw.
 • Het zorgen voor de juiste strategische communicatie hierover en de juiste timing bij dit bestuurlijk gevoelige dossier
 • Het sturen op de GROTICK-aspecten (Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie & Kwaliteit) en actie ondernemen wanneer de gestelde kaders of het eindresultaat in gevaar komen
Harde eisen:
 • Minimaal een afgeronde opleiding op wo bachelor niveau.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectleider.
 • Je voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.
 • 'Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat je zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
Wensen:
 • Minimaal een afgeronde opleiding op wo bachelor niveau in de richting van stadsplanning, planologie/ Ruimtelijke Ordening, vastgoedontwikkeling of bestuurskunde.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als senior projectmanager of projectdirecteur in de planvormingsfase voor grootschalige woningbouwontwikkeling (>3.000 woningen). Duidelijk weergeven in het cv.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het voeren van (contract-)onderhandelingen tussen meerdere overheids- en marktpartijen (duidelijk weergeven in het cv).
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van beslisdocumenten voor bestuurlijke besluitvorming (duidelijk weergeven in het cv).
Persoonlijke competenties:
 • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk 
 • Sterk ontwikkelde politiek/bestuurlijke sensitiviteit 
 • Resultaatgericht 
 • Stressbestendigheid 
 • Creativiteit 
Direct reageren
Vacature delen